13/06/2022, Posted by safetycare

Chứng chỉ Giảng viên ATVSLĐ cần những điều kiện nào?

Chứng chỉ Giảng viên An toàn Vệ sinh Lao động (gọi tắt là Chứng chỉ Giảng viên ATVSLĐ) đang được nhiều anh chị trong ngành quan tâm. Bài viết này Safety Care Group cung cấp cho anh chị thông tin về điều kiện cấp Chứng chỉ Giảng viên ATVSLĐ.

1. Chứng chỉ giảng viên ATVSLĐ là gì?

Chứng chỉ giảng viên ATVSLĐ là giấy chứng nhận hoàn thành Khóa huấn luyện Người huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động. Chứng chỉ này được cấp khi đối tượng đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ATVSLĐ. Khi đã có ATVSLĐ cho người khác.

Khóa huấn luyện chứng chỉ giảng viên an toàn vệ sinh lao động tại SCG
        Khóa huấn luyện chứng chỉ giảng viên an toàn vệ sinh lao động tại SCG

2. Chứng chỉ giảng viên ATVSLĐ có điều kiện đầu vào như thế nào?

Chứng chỉ giảng viên ATVSLĐ dành cho những người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (gọi tắt là người huấn luyện) có điều kiện khác nhau với từng dạng huấn luyện, điều kiện theo quy định tại điều 22 Nghị định 44/2016/NĐ-CP như sau:

2.1. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

a) Người có trình độ từ đại học trở lên. Có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ 

Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

a) Người có trình độ từ đại học trở lên. Có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

b) Người có trình độ cao đẳng. Có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

c) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này. Có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

2.3. Huấn luyện nội dung lý thuyết chuyên ngành

a) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện. Có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

b) Người có trình độ cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện. Có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2.4. Huấn luyện thực hành

a) Huấn luyện thực hành nhóm 2: Người có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện. Thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện.

b) Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người có trình độ từ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện. Có ít nhất 03 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện.

c) Huấn luyện thực hành nhóm 4: Người có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện. Hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 03 năm trong chuyên ngành huấn luyện.

d) Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên. Và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ.

e) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, b, c Khoản này. Nhưng có ít nhất 04 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động thì được huấn luyện thực hành theo quy định tại các điểm a, b, c Khoản này phù hợp với kinh nghiệm.

Huấn luyện an toàn chứng chỉ giảng viên an toàn vệ sinh lao động tại SCG
    Huấn luyện an toàn chứng chỉ giảng viên an toàn vệ sinh lao động tại SCG

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết chương trình khung huấn luyện cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học, việc tổ chức sát hạch và cấp giấy chứng nhận.

Định kỳ 5 năm, người huấn luyện phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động, trừ người huấn luyện thuộc điểm a Khoản 1 Điều này, người huấn luyện sơ cấp cứu.

Tổ chức thực hiện khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ghi sổ theo dõi và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Hy vọng những thông tin về điều kiện cấp chứng chỉ giảng viên ATVSLĐ sẽ giúp anh chị có thêm kiến thức và cơ sở để cân nhắc trở thành người huấn luyện.

Để được tư vấn hỗ trợ, vui lòng liên hệ Safety Care Group theo số hotline 0286 2861 257 hoặc email info@safetycare.com.vn.

 

Share
Từ khóa liên quan:
Download Brochure
Contact us