KHÓA HUẤN LUYỆN NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Để doanh nghiệp có thể hoạt động được an toàn, giảm thiểu chi phí rủi ro thì Để trở thành Người Huấn luyện An Toàn Vệ sinh Lao động, điều kiện cần thiết là phải có Giấy chứng nhận Người huấn luyện ATVSLĐ đồng thời nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ sở pháp lý thực hiện khóa huấn luyện

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 486/ATLĐ-HLTT của Cục an toàn lao động – BLĐTBXH về việc đáp ứng tiêu chí tham gia hoạt động huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện ATVSLĐ

Căn cứ giấy chứng nhận số 46/2018/GCN ngày 18/12/2018 đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C.

Công ty Safety Care Group liên tục tổ chức Khóa Huấn luyện Người huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động. Thông tin cụ thể như sau:

Đối tượng: 

Theo thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH, khóa huấn luyện dành cho đối tượng sau:

  • Người có trình độ Đại học có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ.
  • Người có trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm kinh nghiệm xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ.

Chương trình học khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Chương trình khóa huấn luyện người huấn luyện có thời lượng ít nhất 48h (bao gồm cả lý thuyết và thực hành).
Nội dung chương trình học sẽ bao gồm:

Giấy chứng nhận sau huấn luyện

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện Người huấn luyện An toàn, Vệ sinh Lao động

Giảng viên khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện Người huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động của Safety Care Group được giảng dạy bởi các giảng viên đủ yêu cầu, năng lực theo quy định, đồng thời dày dặn kinh nghiệm trong ngành lẫn kinh nghiệm giảng dạy.

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Thông tin chi tiết

Khóa huấn luyện Người huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động 

  • Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Safety Care
  • Hình thức học: Học trực tiếp (Offline) tại Tp. Hồ Chí Minh và trực tuyến Online qua ứng dụng Zoom.
  • Khai giảng: Lớp 1 dự kiến ngày 20/5/2022, Lớp 2 dự kiến ngày 24/6/2022
  • Thời gian học: T6, T7, CN 2 tuần liên tiếp
  • Hotline liên hệ đăng ký: 0949.800.261 (Ms. Đan)

dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1,2,3,4,5,6

Chương trình ưu đãi, giới thiệu

1. Ưu đãi dành cho học viên

  • Nộp học phí trước ngày khai giảng (D) 20 ngày [D-20] được giảm ngay 500.000 VND
  • Nộp học phí trước ngày khai giảng (D) 10 ngày [D-10] được giảm ngay 300.000 VND
  • Nộp học phí theo nhóm 2 người trở lên được giảm 200.000 VND/người

2. Chương trình giới thiệu học viên

Nếu giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ được nhận 300.000 VND/học viên Học viên đăng ký qua người giới thiệu được giảm 200.000 VND/học viên *Lưu ý: Tất cả ưu đãi được áp dụng đồng thời