Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không
10/04/2023, Posted by safetycare

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không?

“Một người muốn xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi với công suất khoảng 150 tấn/năm thì có cần thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không?”

Theo quy định tại Mục 69 Phụ lục II Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường quy định các dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi cần phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

Mục 69 Phụ lục II Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP:

STT Dự án Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
(1) (2) (3) (4) (5)

69

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Công suất từ 200 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

Theo đó, dự án dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có công suất dưới 200 tấn sản phẩm/năm không thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

Safety Care Group là đơn vị chuyên thực quan trắc môi trường lao động cho các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề môi trường, giấy phép môi trường,….

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp các vấn đề thắc mắc trong lĩnh vực môi trường.

>> Xem thêm:

+ Thay đổi công nghệ có cần phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

+ Điều kiện bắt buộc phải có đối với đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất là gì?

+ Hướng dẫn phân loại lao động theo điều kiện lao động theo thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH

Tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

Safety Care Group – Let safety care, mishaps never dare

Share
Download Brochure
Contact us