Đã đào tạo an toàn hóa chất theo Nghị định 1132017NĐ-CP thì có bắt buộc phải đào tạo theo Nghị định 442016NĐ-CP nữa không
17/04/2023, Posted by safetycare

Đã huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì có bắt buộc phải huấn luyện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP nữa không?

“Người lao động đã được huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì có bắt buộc phải huấn luyện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP nữa không?”

– Theo Điều 31 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

2. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định”.

….

Căn cứ quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân chủ động trong việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra và công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất (Nghị định 113/2017/NĐ-CP không quy định người được huấn luyện phải được cấp Giấy chứng nhận).

>>> Xem thêm:  Điều kiện bắt buộc phải có đối với đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất là gì?

– Tại Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động quy định nội dung huấn luyện cho 6 nhóm đối tượng phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trong đó 2 nhóm đối tượng là người làm công tác an toàn vệ sinh lao động và người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có nội dung huấn luyện chuyên ngành.

 

Như vậy, người lao động đã được huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất vẫn phải được huấn luyện theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

 

Safety Care Group là đơn vị có đầy đủ điều kiện về người huấn luyện, thời gian, nội dung để tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho các doanh nghiệp đang mong muốn tìm nhà thầu cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật.

Với kinh nghiệm đã thực hiện huấn luyện cho nhiều doanh nghiệp trước đây, chúng tôi có đầy đủ năng lực và chức năng để tư vấn, huấn luyện cho các doanh nghiệp đang cần được hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề huấn luyện an toàn hóa chất hoặc có nhu cầu huấn luyện an toàn hóa chất cho đội ngũ nhân viên của mình.

>> Xem thêm:

+ Thay đổi công nghệ có cần phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

+ Dự án nào cần xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

+ Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không?

Tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

Safety Care Group – Let safety care, mishaps never dare

Share
Download Brochure
Contact us