dịch vụ môi trường

Safety Care Group  cung cấp chuyên gia và hệ thống phòng LAB để thực hiện  dịch vụ Môi trường cho doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo yếu tố môi trường theo pháp luật và tối ưu hóa năng suất làm việc cho lực lượng lao động tại cơ sở.

Yếu tố để lựa chọn một dịch vụ môi trường toàn diện chính là thống phòng LAB và đội ngũ chuyên gia. Do đó, Safety Care Group tự tin hỗ trợ khách hàng các dịch vụ môi trường không giới hạn bởi hệ thống phòng LAB đa dạng, uy tín – đạt chuẩn chất lượng. Đồng thời với các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín sẵn sàng hỗ trợ khách hàng những lúc khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, Safety Care Group sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu về các chỉ số của bên thứ 03 và các nhu cầu riêng theo thực trạng từ phía khách hàng.

dịch vụ của safety care group
dịch vụ môi trường
dịch vụ của safety care group

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

SAFETY CARE GROUP ĐANG CUNG CẤP

1. Môi trường xung quanh (môi trường bên ngoài)

Safety Care Group đưa ra dịch vụ hỗ trợ đánh giá mức độ tác động đến môi trường theo đúng quy định pháp luật. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các hạng mục  kiểm tra mức độ độc hại và ảnh hưởng đối với môi trường tự nhiên như Đất, nước, không khí…

Chúng tôi quan trắc và lấy mẫu môi trường để đánh giá các chỉ số nằm trong ngưỡng cho phép của các quy định pháp luật. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập kế hoạch quan trắc và đánh giá các chỉ số cần thiết theo đúng thực trạng của doanh nghiệp.

LẬP DỰ ÁN => XÂY DỰNG DỰ ÁN => VẬN HÀNH DỰ ÁN

1.1 Lập dự án (Báo cáo, Lập kế hoạch và tư vấn môi trường)

Thực hiện các báo cáo cần thiết để đánh giá và đưa ra kế hoạch bảo vệ môi trường: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 • Nhóm 1:  PHỤ LỤC IIa, Nghị định 40/2019/NĐ-CP: Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; 
 • Nhóm 2: Cột 3, PHỤ LỤC II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP: danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. 
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 – 45 ngày 

Báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) bắt buộc đối với các đối tượng:

 • Cột 5 Phụ lục II Mục I, Nghị định 40/2019/NĐ-CP: Danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. 
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày

Tư vấn thiết kế hệ thống và mạng lưới môi trường phù hợp sau quá trình đánh giá phù hợp với hiện trạng của doanh nghiệp khách hàng:

  • Hệ thống xử lý nước sạch: Nước Giếng – Nước sử dụng cho sinh hoạt (tắm, giặt, nấu ăn…); Nước giếng, nước thủy cục – Nước uống; Nước giếng, nước thủy cục – Nước sạch có tính chất đặc biệt theo yêu cầu của ngành sản xuất: DƯỢC, THỰC PHẨM, THỦY SẢN…). Đúng theo các tiêu chuẩn: QCVN 01-1:2018/BYT, QCVN 6-1:2010/BYT.
  • Hệ thống xử lý nước thải: Dự án trong khu công nghiệp (KCN): Tiêu chuẩn xả thải (nước thải sau xử lý) = Tiêu chuẩn chấp nhận nước thải của KCN; Dự án ngoài Khu công nghiệp (KCN): Tiêu chuẩn xả thải (nước thải sau xử lý) = Tiêu chuẩn Quốc gia quy định (QCVN) tùy theo NGÀNH NGHỀ và khu vực tiếp nhận nước thải (Hệ thống cống thoát, sông, hồ…). Đúng theo những tiêu chuẩn pháp luật: QCVN 14-2008-BTNMT; QCVN 40-2011-BTNMT.
  • Hệ thống xử lý khí thải: Khí thải lò hơi, bụi, hơi dung môi, mùi hôi từ hệ thống sản xuất, trạm xử lý nước thải. Đúng theo những tiêu chuẩn pháp luật: QCVN 05:2009/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 19:2009/BTNMT; QCVN 20:2009/BTNMT; QCVN 02:2008/BTNMT.
 • Mạng lưới cung cấp nước
 • Mạng lưới thu gom nước thải

1.2 Xây dựng dự án (xây dựng, lắp đặt và báo cáo thi công)

Thông qua các kế hoạch và tư vấn theo thực trạng doanh nghiệp. Để tiến hành thực hiện các sản phẩm xây dựng dự án:

 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công
 • Xây dựng và lắp đặt theo kế hoạch 

1.3 Vận hành dự án (thử nghiệm, vận hành và nhân sự vận hành)

Sau quá trình xây dựng, Safety Care Group đồng hành tiếp tục với khách hàng qua dịch vụ vận hành dự án với các hạng mục:

 • Báo cáo vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường
 • Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong quá trình lao động
 • Cung cấp và đào tạo nhân sự vận hành: Hệ thống xử lý nước sạch, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải.
 • Hóa chất, công cụ, dụng cụ xử lý môi trường
 • Hóa chất, công cụ, dụng cụ phòng thí nghiệm
 • Hóa chất, công cụ, dụng cụ quan trắc
dịch vụ của safety care group

2. Môi trường lao động (môi trường bên trong)

Quan trắc môi trường bên trong –  môi trường lao động là một trong những yếu tố cần thiết trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp bao gồm các hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu các chi phí rủi ro.

2.1 Các yếu tố quan trắc môi trường lao động

Người lao động trong quá trình tác nghiệp, thực hiện lao động bị chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các yếu tố khách quan của môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, việc tiến hành quan trắc môi trường lao động sẽ kiểm tra, đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và chất lượng lao động của họ. Quá trình quan trắc môi trường lao động sẽ đánh giá được các yếu tố bao gồm:

 • Vi khí hậu bao gồm: Nhiệt độ, Tốc độ gió, Độ ẩm, Bức xạ nhiệt
 • Yếu tố vật lý: Ánh sáng, độ ồn, độ rung, phóng xạ, điện từ trường…
 • Yếu tố tâm sinh lý và Ecgonomy
 • Yếu tố bụi: bụi hô hấp, bụi toàn phần, bụi silic, bụi kim loại…
 • Yếu tố hơi khí độc: SO2, CO2, CO, …; Hơi kim loại (Pb, Cr, Ni, …); Hơi hữu cơ (benzen, Toluen, …)…

2.2 Sản phẩm dịch vụ quan trắc môi trường lao động Safety Care Group cung cấp

Để doanh nghiệp có thể hoàn thành được nghĩa vụ pháp luật đối với người lao động. Đồng thời, nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và cải thiện nguồn nhân lực. SCG cung cấp các dịch vụ toàn diện về quan trắc môi trường lao động:

a. Quan trắc – lập báo cáo quan trắc môi trường lao động: Thu thập có hệ thống các mẫu để phân tích nồng độ các chất thải ô nhiễm; Xác định yếu tố lý, hóa, sinh của môi trường lao động; Các điều kiện tiếp xúc của người LĐ làm cơ sở cho việc cải thiện điều kiện LĐ của người LĐ, nâng cao hiệu quả công việc.

b. Báo cáo hồ sơ vệ sinh lao động: Căn cứ để người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Dựa theo những căn cứ pháp luật, Safety Care Group sẽ cùng khách hàng thực hiện quá trình quan trắc môi trường lao động thông qua quy trình các bước bao gồm:

 • Bước 01: Khảo sát, tư vấn. Tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin
 • Bước 02: Lập kế hoạch QTMTLĐ theo tình hình của tại cơ sở doanh nghiệp. Báo giá theo yêu cầu.
 • Bước 03: Quan trắc hiện trường, phân tích phòng thí nghiệm
 • Bước 04: Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động. Lập/ Cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động (theo yêu cầu)
 • Bước 05: Trả báo cáo cho khách hàng.

c. Phòng và đánh giá tình trạng sức khỏe, tâm sinh lý của người lao động, bao gồm:

 • Khám bệnh nghề nghiệp
 • Đánh giá điều kiện lao động
 • Đánh giá tâm sinh lý lao động chuyên sâu
huấn luyện phòng vệ lái xe 2 bánh
dịch vụ của safety care group

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 

Theo điều 20, 26 Nghị định 28/2020 – NĐ – CP về quy định xử phạt liên quan đến môi trường lao động. Doanh nghiệp sẽ phải chịu các mức phạt tương ứng với hành vi sau đây:

 • Phạt 500.000 – 1.000.000 đồng: không lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động
 • Phạt 2.000.000 – 5.000.000: không công bố công khai cho người lao động kết quả quan trắc môi trường lao động các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc.
 • Phạt 20.000.000 – 40.000.000 đồng: không tiến hành quan trắc môi trường lao động
 • Phạt 40.000.000 – 60.000.000 đồng: hành vi phối hợp với tổ chức quan trắc môi trường lao động gian lận mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chính vì vậy, nếu doanh nghiệp không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì có thể sẽ bị phạt tiền từ 40 – 80 triệu đồng. Đồng thời không kiểm soát được các yếu tố gây ảnh hưởng đến người lao động gây ảnh hưởng đến năng suất lao động.

Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Safety Care Group? Liên hệ SCG để tư vấn và hỗ trợ để thực hiện các kế hoạch môi trường của công ty bạn. Với hệ thống phòng LAB và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, SCG sẵn sàng hỗ trợ các bạn thực hiện các dịch vụ liên quan đến môi trường.