Dự án nào cần xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
10/04/2023, Posted by safetycare

Dự án nào cần xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

“Dự án của một công ty đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày 1/7/2019 theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP dự án lại thuộc đối tượng phải kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Vậy dự án của công ty này có thuộc đối tượng xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường không?”

Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, nhưng thuộc đối tượng phải được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì chủ cơ sở phải tự rà soát lại các công trình xử lý chất thải.

  • Theo đó, trường hợp các công trình xử lý chất thải KHÔNG bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải đó. Sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải, phải vận hành thử nghiệm và được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
  • Ngược lại, trường hợp sau khi tự rà soát các công trình xử lý chất thải mà các công trình này vẫn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì chủ cơ sở không phải lập thủ tục đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Theo báo chính phủ

Safety Care Group là đơn vị chuyên thực quan trắc môi trường lao động cho các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề môi trường, giấy phép môi trường,….

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp các vấn đề thắc mắc trong lĩnh vực môi trường.

>> Xem thêm:

+ Thay đổi công nghệ có cần phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

+ Điều kiện bắt buộc phải có đối với đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hoá chất là gì?

+ Hướng dẫn phân loại lao động theo điều kiện lao động theo thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH

Tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi:

Safety Care Group – Let safety care, mishaps never dare

Share
Download Brochure
Contact us