environmental monitoring in Hayat Kimya Vietnam

Project Details

  • Client: CÔNG TY TNHH HAYAT KIMYA VIỆT NAM
  • Location: Lô A19-A, Khu Công Nghiệp Becamex, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
  • Time: 01/03/2022
Download Brochure
Contact us