TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn.
Hệ thống này giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

I. OHSAS 18001 LÀ GÌ ?

OHSAS 18001:2007 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành. OHSAS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series.

OHSAS 18001:2007 (tên đầy đủ là BS OHSAS 18001:2007) là phiên bản hiện hành. Phiên bản trước đó của tiêu chuẩn OHSAS 18001 là BS OHSAS 18001:1999 (có bổ sung năm 2002).

Các OHSAS 18001:1999 được ban hành bởi BSI vào năm 1999 và sửa đổi năm 2007, là tiêu chuẩn để một tổ chức có thể được cấp giấy chứng nhận phù hợp. Việc chứng nhận OHSAS khẳng định việc thực hiện tự nguyện một hệ thống đảm bảo một sự giám sát đầy đủ về an toàn và sức khỏe của người lao động trong tổ chức, ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:20007 đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho mục đích đánh giá chứng nhận phù hợp và cấp giấy chứng nhận phù hợp cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Năm 2000, Viện tiêu chuẩn Anh xuất bản một hướng dẫn đặc biệt cho tiêu chuẩn này, OHSAS 18002: Hệ thống quản lý an ninh và sức khỏe của công nhân – Hướng dẫn việc thực hiện OHSAS 18001.

OHSAS thường được xây dựng bằng cách tích hợp nó với hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001).

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình, địa lý. Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 dành cho tổ chức quan tâm đến hay tập trung đến rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Tổ chức quan tâm đến môi trường làm việc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

1. Phạm vi
2. Các tài liệu tham chiếu
3. Thuật ngữ và các định nghĩa
4. Các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
4.1. Các yêu cầu chung
4.2. Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp
4.3. Hoạch định
4.3.1. Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro
4.3.2. Các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác
4.3.3. Mục tiêu và chương trình
4.4. Thực hiện và điều hành
4.4.1. Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
4.4.2. Năng lực, nhận thức và đào tạo
4.4.3.Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn
4.4.4. Hệ thống tài liệu
4.4.5. Kiểm soát tài liệu
4.4.6. Kiểm soát điều hành
4.4.7. Chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp
4.5. Kiểm tra

4.5.1. Theo dõi và đo lường kết quả hoạt động
4.5.2. Đánh giá sự tuân thủ
4.5.3. Điều tra sự cố, sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
4.5.4. Kiểm soát hồ sơ
4.5.5. Đánh giá nội bộ
4.6. Xem xét của lãnh đạo.

IV. LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG OHSAS 18001

  • Đảm bảo an toàn lao động.
  • Thúc  đẩy sự tuân thủ đối với các yêu cầu pháp luật
  • Giảm thiểu chi phí giải quyết sự việc tai nạn lao động.
  • Nâng cao ý thức an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên .
  • Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp .
  • Bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên.

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...