TRƯỞNG BAN AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG

 I. MÔ TẢ KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC

 • Chịu trách nhiệm chức năng quản lý để đảm bảo và giám sát thực hiện hoạt động về An toàn – Sức khỏe – Môi trường.
 • Chịu trách nhiệm đảm trách các lĩnh vực khác theo chỉ dẫn và báo cáo trực tiếp lên Giám đốc dự án.

 II. NHIỆM VỤ

 • Đảm bảo các phương pháp được thiết lập trước và theo hệ thống trong phạm vi Tổ chức để đáp ứng các yêu cầu về An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
 • Lập các hệ thống quản lý và hồ sơ An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
 • Kiểm tra và đảm bảo các quy trình An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được hiểu đầy đủ và thực hiện có hiệu quả.
 • Đề xuất cải thiện liên tục và các hành động khắc phục phòng ngừa trong hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, khi thích hợp
 • Thực hiện kiểm tra hệ thống An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường nội bộ trên các công trường dự án.
 • Cung cấp đào tạo cho các Chuyên viên An toàn sức khỏe và môi trường để thực hiện hiệu quả An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
 • Thẩm tra và cập nhật hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, khi cần thiết
 • Báo cáo về tình trạng thực hiện hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tới lãnh đạo cấp cao nhất.
 • Triển khai, xem xét và hiệu chỉnh kế hoạch an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thiết lập cho dự án, khi cần thiết
 • Hỗ trợ trong việc xác định nguy hiểm và đánh giá rủi ro để cải thiện hơn các phương pháp làm việc hợp lý hiện tại.
 • Hiểu biết và khuyến nghị cho đội ngũ quản lý dự án về những yêu cầu pháp chế ảnh hưởng tới an toàn, sức khỏe và phúc lợi
 • Theo kịp các thay đổi về pháp chế và các quy phạm an toàn áp dụng
 • Triển khai các phương pháp lao động an toàn từ những cải tiến mới
 • Xác định nguyên nhân của bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nguy hiểm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tái xảy ra tai nạn
 • Hỗ trợ đào tạo và thử nghiệm hoặc sát hạch an toàn đối với nhân viên tất cả các cấp
 • Liên hệ với các chuyên gia hoặc các tổ chức chính quyền chuyên ngành
 • Cập nhật các quy phạm áp dụng được kiến nghị và các tài liệu an toàn mới; lưu hành thông tin có thể áp dụng cho từng cấp nhân viên

 

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...