HUẤN LUYỆN NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Khóa huấn luyện Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được Safety Care tổ chức căn cứ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP, Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH.

I. THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

 • Số ngày huấn luyện: 6 ngày
 • Số giờ huấn luyện:   48 giờ

II. PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN

 • Trình chiếu power point
 • Lý thuyết
 • Video
 • Thực hành

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

1. Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

       + Một số quy định chung về công tác ATVSLĐ

       + Một số chinh sách, chế độ về ATVSLĐ dành cho người lao động

       + Cách thức tiếp cận và đánh giá mức độ về tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ

 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

       + Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại và biện pháp phòng ngừa

       + Phân tích đánh giá rủi ro và chương trình kiểm soát rủi ro

       + Nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

       + Công tác khai báo, điều tra thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Văn hóa an toàn tại doanh nghiệp

2. Huấn luyện kỹ năng

 • Kỹ năng biên soạn bài giảng;
 • Phương pháp huấn luyện;
 • Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện;
 • Kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện.

3. Ôn tập thi sát hạch

IV. THỦ TỤC NHẬP HỌC:

 • 02 ảnh 3×4
 • CMND photo
 • Hồ sơ xác minh số năm kinh nghiệm

V. CHỨNG NHẬN

Sau khóa học, học viên được cấp Chứng nhận Hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện ATVSLSĐ theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

VI. HÌNH ẢNH KHÓA HỌC

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...