HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

Mục tiêu của khóa Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 nhằm giúp học viên vững kiến thức về chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các yêu cầu về công tác an toàn – bảo hộ lao động. Nâng cao kỹ năng xử lí tình huống và cách sơ cứu khi sự cố xảy ra; thực hiện đúng hiện đúng các qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật và doanh nghiệp. Quan trọng hơn là, khóa học giúp học viên hình thành thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong quá trình huấn luyện, có tinh thần làm việc theo nhóm.

Đào tạo và huấn luyện an toàn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Đối tượng huấn luyện

Người lao động không thuộc quy định Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3 và Nhóm 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

1. Kiến thức chung về về an toàn, vệ sinh lao động:

  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
  • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2. Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

  • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.
  • Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.
  • Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

3. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Một số buổi huấn luyện do Safety Care tổ chức

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 – Công ty Kusto Home

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 – Công ty Tam Quan

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 – Công ty Daeyoung

 

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...