HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Khi tham gia huấn luyện, đồng nghĩa người lao động có thể bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của bản thân cũng như cho mọi người xung quanh.

Việc tham gia huấn luyện giúp giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình lao động. Công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao sẽ mang lại những lợi ích về cả kinh tế, chính trị – xã hội.

Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Đào tạo và huấn luyện an toàn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành

 • Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại
 • Phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động
 • Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

III. MỘT SỐ BUỔI HUẤN LUYỆN DO SAFETY CARE TỔ CHỨC

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 – Công ty Omina

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3- Công ty LB Việt Nam

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 – Công ty Daeyoung

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 – Công ty Ricons

 

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...