HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 giúp học viên nâng cao năng lực quản lý về công tác an toàn vệ sinh lao động. Nắm vững các kiến thức nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn; các quy định luật pháp về an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức, xây dựng lên kế hoạch và thực hiện các quy định về công tác an toàn.

Khóa huấn luyện tại Safety Care giúp bạn nhận diện các mối nguy hiểm, đánh giá mức độ rủi ro và có các biện pháp kịp thời hiệu quả để khắc phục và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

Đào tạo và huấn luyện an toàn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Đối tượng huấn luyện

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 • Người làm chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nội dung huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động

1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.
 • Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động
 • Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành

 • Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại
 • Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Một số buổi huấn luyện do Safety Care tổ chức

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 – Công ty Daeyoung

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 – Công ty Elite

 

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...