HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 giúp người làm công tác quản lý nắm rõ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Từ đó chủ động thực hiện nhằm tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động đảm bảo an toàn lao động; phòng chống tai nạn thương tích và bệnh nghề nghiệp cho người lao động; đồng thời có thể dự đoán và kiểm soát các rủi ro trong quá trình lao động, vận hành thiết bị.

Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Đào tạo và huấn luyện an toàn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Đối tượng huấn luyện

Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động

1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

3. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Một số buổi huấn luyện do Safety Care tổ chức

 

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 – Công ty Shimizu

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 – Công ty Daeyoung

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 – Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

 

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...