ĐIỀU TRA TAI NẠN VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ

Khóa huấn luyện Điều tra tai nạn và phân tích nguyên nhân gốc rễ cung cấp các kiến thức, kỹ thuật để tiến hành lập kế hoạch điều tra sự cố liên quan đến lao động, nhằm tìm kiếm chứng cớ, phỏng vấn, phân tích nguyên nhân gốc. Giúp các nhà quản lý hiểu rõ các vấn đề đang tồn tại trong hệ thống quản lý, từ đó tiến hành các hành động/giải pháp khắc phục và ngăn ngừa một cách triệt để.

Ngoài ra khóa học này còn hướng dẫn tổ chức thực hiện các yêu cầu cụ thể về quy trình thông báo, báo cáo và điều tra theo pháp luật hiện hành.

I. THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN:

 • Số ngày huấn luyện:   1 ngày
 • Số giờ huấn luyện:      7 giờ

II. PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: 

 • Trình chiếu powerpoint
 • Lý thuyết
 • Video
 • Thực hành

III. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN:

1. Giới thiệu:

 • Định nghĩa hành động không an toàn và điều kiện không an toàn
 • Định nghĩa sự nguy hiểm và mối nguy.
 • Định nghĩa tai nạn
 • Định nghĩa về cận sự cố (near miss)
 • Định nghĩa của sự xảy ra mối nguy hiểm
 • Những loại tai nạn lao động khác nhau.

2. Báo cáo tai nạn sự cố:

 • Phương pháp báo cáo
 • Lợi ích của việc ghi chép cận sự cố
 • Lý thuyết liên quan đến tai nạn, sự cố: thuyết Domino, thuyết Frank E-bird
 • Mục đích của báo cáo tai nạn sự cố
 • Hành động phản ứng tức thời và lâu dài khi có tai nạn

3. Quy trình điều tra tai nạn/ sự cố:

 • Tập hợp thông tin
 • Thu thập dữ liệu bằng nhiều phương pháp khác nhau
 • Phân tích thông tin.
 • Nhận diện nguyên nhân
 • Mục đích của việc lưu giữ hồ sơ điều tra tai nạn
 • Những thất bại trong việc báo cáo tai nạn bởi con người
 • Phân tích tích quá trình hình thành kết quả (xu hướng, kiểu, loại) tai nạn sẽ xảy ra trong tương lai.

4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ:

 • Phân tích cây nhân quả
 • Chuẩn bị flow chart – phân tích nguyên nhân gốc rễ  

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...