Sơ cấp nghề là lựa chọn phù hợp cho những bạn không muốn theo định hướng đào tạo dài hạn ở bậc Cao đẳng, Đại học mà muốn chọn chương trình học ngắn hạn rút ngắn thời gian.

Đào tạo sơ cấp nghề là hình thức đào tạo ở mức cơ bản nhất. Thời gian đào tạo ngắn, học phí thấp nên phù hợp với nhiều nhóm đối tượng. Safety Care là một trong những lựa chọn phù hợp dành cho các bạn.

Safety Care được xem là đơn vị đào tạo sơ cấp nghề uy tín tại Việt Nam. Căn cứ theo Thông tư 42/2015 TT-BLĐTBXH, chúng tôi tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo đúng quy định.

Mục đích của công tác đào tạo tại trường là giảng dạy kiến thức và huấn luyện kỹ năng hành nghề.

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ