HUẤN LUYỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Trong lao động, kỹ năng nhận thức về mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro là những ưu tiên hàng đầu để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn vệ sinh lao động. Chính vì thế mà khóa huấn luyện đánh giá rủi ro là cần thiết để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn vệ sinh lao động; đồng thời giúp nâng cao nhận thức cho người lao động.

I. MỤC TIÊU KHÓA HUẤN LUYỆN HƯỚNG ĐẾN

 • Nắm bắt cơ bản các khái niệm về quản lý rủi ro;
 • Biết cách tổ chức và áp dụng thực tiễn các kỹ năng về đánh giá rủi ro;
 • Nắm bắt và biết cách áp dụng các dữ liệu về rủi ro và các hướng dẫn đánh giá rủi ro;
 • Có kỹ năng đánh giá được một báo cáo Đánh giá rủi ro;
 • Lựa chọn được các biện pháp giảm thiểu rủi ro cân xứng với các lợi ích chi phí

II. THỜI LƯỢNG HUẤN LUYỆN:

 • Số ngày huấn luyện:   1 ngày
 • Số giờ huấn luyện:      8 giờ

III. PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN: 

 • Trình chiếu powerpoint
 • Lý thuyết
 • Video
 • Thực hành.

IV. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN:

1. Giới thiệu

 • Định nghĩa OHS và học thuyết Domino
 • Định nghĩa mối nguy và rủi ro
 • Định nghĩa mối nguy hiểm
 • Định nghĩa cận sự cố, nguy hiểm xảy ra, tai nạn
 • Định nghĩa ảnh hưởng sức khỏe cấp tính và mãn tính

2. Đánh giá rủi ro – QRA

 • Những giai đoạn chính của phân tích an toàn công việc
 • Thực hành phương pháp phân tích an toàn công việc
 • Những giai đoạn chính của đánh giá rủi ro.
 • Thực hành phương pháp đánh giá rủi ro định lượng
 • Biện pháp kiểm soát

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...