CUNG CẤP NHÂN SỰ AN TOÀN – DỰ ÁN NHÀ MÁY VINFAST HẢI PHÒNG

DỰ ÁN NHÀ MÁY VINFAST – HẢI PHÒNG

  • Khách hàng: Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
  • Dịch vụ: Cung cấp 02 Giám sát an toàn (Safety Supervisor)
  • Thời gian thi công: 23/10/2018 – nay

Dự án nhà máy Vinfast Hải PhòngDự án nhà máy Vinfast Hải PhòngDự án nhà máy Vinfast Hải PhòngDự án nhà máy Vinfast Hải PhòngDự án nhà máy Vinfast Hải Phòng