CUNG CẤP NHÂN SỰ AN TOÀN – DỰ ÁN NHÀ MÁY TH TRUE MILK

DỰ ÁN NHÀ MÁY TH TRUE MILK – NGHỆ AN

  • Khách hàng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ thuật Tân Hoà Bình
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sữa TH True Milk
  • Dịch vụ: Cung cấp 01 Giám sát an toàn (Safety Supervisor)
  • Thời gian thi công: Từ ngày 08/10/2018 – nay

Cung cấp nhân sự an toàn - Dự án nhà máy TH True MilkCung cấp nhân sự an toàn - Dự án nhà máy TH True MilkCung cấp nhân sự an toàn - Dự án nhà máy TH True MilkCung cấp nhân sự an toàn - Dự án nhà máy TH True MilkCung cấp nhân sự an toàn - Dự án nhà máy TH True MilkCung cấp nhân sự an toàn - Dự án nhà máy TH True MilkCung cấp nhân sự an toàn - Dự án nhà máy TH True Milk