CUNG CẤP NHÂN SỰ AN TOÀN – DỰ ÁN GOLDEN HILLS, BAUER VIỆT NAM

DỰ ÁN GOLDEN HILLS – CỐNG QUỲNH, QUẬN 1, TP.HCM

  • Khách hàng: Công ty TNHH Bauer Việt Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Alpha King Việt Nam
  • Quản lý dự án/ Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt
  • Dịch vụ: Cung cấp 1 Chuyên viên an toàn (Safety Officer) và 2 Giám sát an toàn (Safety Supervisor)
  • Thời gian thi công: 01/2018 – 05/2018