Cung cấp nhân sự an toàn – Dự án công trường Bason

DỰ ÁN CÔNG TRƯỜNG BASON

  • Địa điểm: 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
  • Khách hàng: Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đồng Phong (Việt Nam)
  • Dịch vụ: Cung cấp Chuyên viên an toàn
  • Thời gian thi công: 02/2020 đến nay

 

 

Project Details

  • Client:
  • Location:
  • Time:
Download Brochure
Contact us