CHUYÊN VIÊN AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG (HSE OFFICER)

I. MÔ TẢ KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC

 • Chịu trách nhiệm thực hiệnkiểm soát tất cả các vấn đề An toàn Sức khỏe và môi trường công trường liên quan tới các dự án cụ thể theo chỉ định bởi Giám đốc dự án.
 • Chịu trách nhiệm trên công trường trước Giám đốc dự án và báo cáo lên Trưởng phòng an toàn sức khỏe và môi trường của Công ty

 II. NHIỆM VỤ

 • Hỗ trợ Giám đốc dự án trong việc lập các quy trình hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Dự án.
 • Thực hiện hướng dẫn tại các cuộc trao đổi bàn giao công việc khi giao ca cho nhân viên công trường
 • Phối hợpgiáo dục nhân viên dự án về các vấn đề kiểm soát vận hành An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kể cả các yếu tố và tác động.
 • Thẩm tra cập nhật các quy trình An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường dự ánđảm bảo tính hiệu quả của nó.
 • Thẩm tra các hoạt động An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường với các Nhà thầu phụ theo các yêu cầu về An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của Chủ đầu tư.
 • Phối hợpthực hiện kiểm tra và giám sát thường xuyên vấn đề An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường nội bộ
 • Phát hiện bất kỳ các điểm không tuân thủ về An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và đề xuất các hành động khắc phục/phòng ngừa khi thích hợp
 • Đảm bảo rằng công nhân được trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân
 • Báo cáo hàng tháng lên Trưởng phòng An toàn sức khỏe môi trường về quá trình thực hiện Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
 • Thực hiện nhiệm vụ của Chuyên viên phụ trách an toàn và sức khỏe theo quy định pháp luật nhà nước có liên quan
 • Hỗ trợ trong việc xác định nguy hiểm và đánh giá rủi ro để cải thiện hơn các phương pháp làm việc hợp lý hiện tại
 • Phòng ngừa tai nạn cho người và thiệt hại cho máy móc thiết bị
 • Hiểu biếtkhuyến nghị cho đội ngũ quản lý dự án về những yêu cầu pháp chế ảnh hưởng tới an toàn, sức khỏe và phúc lợi
 • Hướng dẫn thường xuyên kiểm tra dựa trên danh mục kiểm tra an toàn và kiến nghị hành động khắc phục tới nơi được yêu cầu.
 • Mỗi tháng trình báo cáo an toàn hàng tháng cho nhà thầu chính (bao gồm tai nạn/tình huống xảy ra nguy hiểm, đào tạo, ủy ban an toàn, kiểm tra an toàn)
 • Báo cáo cho Giám đốc dự án /Giám đốc dự án cấp caocập nhật tình trạng an toàn – sức khỏe – môi trường trên công trường.
 • Xác định nguyên nhân của bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nguy hiểm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tái xảy ra tai nạn
 • Giám sát thông tin ghi nhậnphân tích về tai nạn, thiệt hại và tổn thất, đánh giá các xu hướng tai nạn và xem xét việc thực hiện an toàn tổng thể
 • Xúc tiến cảnh báo phòng ngừa chấn thươngkiểm soát thiệt hại tới nhân viên các cấp.
 • Thu thậpcung cấp thông tin an toàn tới tất cả các cấp nhân viên
 • Tham gia cuộc họp ủy ban an toàn công trường, lập và lưu hành biên bản cuộc họp
 • Tổ chức các hoạt động xúc tiến an toàn
 • Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc
 • Lập báo cáo an toàn hàng tháng bao gồm các vấn đề sau hoặc theo mẫu do chủ đầu tư và/hoặc các cấp chính quyền yêu cầu

 

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
[contact-form-7 id=”14557″ title=”Liên hệ Safetycare”]

Bình luận của học viên:

TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
23 Tháng Tư 2016, 03:34
Sự phát triển mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao...
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001
27 Tháng Tư 2016, 08:30
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ th...
10 BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ TUÂN THỦ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
27 Tháng Tư 2016, 08:37
Phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro t...